Główna / O Kancelarii

O Kancelarii

Dominik Wojciechowski

Adwokat Dominik Wojciechowski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2009 roku.

Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, pod patronatem adw. dr. Marcina Soboty w latach 2010 – 2013. W trakcie aplikacji adwokackiej nabywał niezbędne doświadczenie w renomowanej wrocławskiej Kancelarii Adwokackiej Szajkowski Sobota, a także aktywnie uczestniczył w życiu samorządowym aplikantów adwokackich we Wrocławiu.

W zakresie prowadzonej działalności adw. Dominik Wojciechowski specjalizuje się w zakresie prawa karnego, prawa rodzinnego a także dochodzenia roszczeń wynikających z ubezpieczeń komunikacyjnych. Znaczna część jego praktyki zawodowej koncentruje się na bieżącej obsłudze przedsiębiorców (w tym spółek osobowych i kapitałowych) a także rejestracji podmiotów gospodarczych.

Prywatnie pasjonat sportu, w szczególności piłki siatkowej, squasha i tenisa, które regularnie uprawia, w pozostałych dyscyplinach sportu zapalony kibic.

Adwokat Dominik Wojciechowski włada językiem angielskim.


„Stan adwokacki jest równie dawny jak sąd, równie szlachetny jak cnota, równie potrzebny jak sprawiedliwość… Podczas gdy najznamienitsze zawody są najbardziej zależne, on jeden pośród wszystkich innych trwa przy swojej szczęśliwej i niewzruszalnej niezawisłości.”

Henri Francois d’Aguessau (1668-1751)

Współpraca

Kancelaria obecnie współpracuje z następującymi prawnikami:

  • adw. dr Marcin Sobota
  • adw. Wojciech Szajkowski
  • Marcin Wojciechowski

W 2007 roku adwokat Marcin Sobota uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, broniąc rozprawę doktorską pt. „Prawne instrumenty wpływające na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W chwili obecnej prowadzi również zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

W roku 2010 odbył dwumiesięczny staż naukowy w Chinach m.in. na Uniwersytecie Minzu w Pekinie, Northwest A&F w Xian oraz Uniwersytecie Hunan w Changsza, natomiast w 2011 r. naukowy w Institiut fur Wasserwirtschaft Seidelungswasserbau und Ocologie w Waimarze.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa budowlanego, prawa wodnego a także szeroko pojętego prawa handlowego.

Wojciech Szajkowski w okresie od 2001 do 2004 roku odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.

Po zakończeniu aplikacji sądowej w 2005 r. uzyskał wpis na listę adwokatów w ramach Izby Adwokackiej we Wrocławiu i rozpoczął działalność w ramach Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.

Adwokat Wojciech Szajkowski specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa zobowiązań a także ubezpieczeń komunikacyjnych.

Aplikant adwokacki. W roku 2011 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W obszarze jego zainteresowań znajdują się przede wszystkim zagadnienia z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i naprawczego, umów handlowych, jak również procesów przekształceń podmiotowych spółek osobowych i kapitałowych.

W styczniu 2012 roku rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.