Główna / Informacje

Informacje

Wyrok SN z dnia 9 września 2013 r. V CSK 428/12

Sąd Najwyższy

SN wskazał, że zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, pisma procesowe dla osoby prawnej – a taką jest spółdzielnia mieszkaniowa – doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rąk upoważnionego pracownika. Natomiast Kodeks cywilny mówi, że ...

Czytaj Więcej »