Główna / Informacje / Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r. K 30/11
Trybunał Konstytucyjny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r. K 30/11

Trybunał postanowił, iż art. 81 § 1 KPK jest niezgodny z konstytucją w zakresie jakim nie przewiduje zaskarżenia na postanowienie prezesa sądu, które odmawia przydzielenia adwokata z urzędu.

Prawo do obrońcy z urzędu zostało zagwarantowane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która w art. 42 ust. 2 stanowi, że każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.

Na temat Administrator

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*