Główna / Informacje / Wyrok SN z dnia 9 września 2013 r. V CSK 428/12
Sąd Najwyższy

Wyrok SN z dnia 9 września 2013 r. V CSK 428/12

SN wskazał, że zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, pisma procesowe dla osoby prawnej – a taką jest spółdzielnia mieszkaniowa – doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rąk upoważnionego pracownika. Natomiast Kodeks cywilny mówi, że „osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa poczytuje się za umocowaną do dokonywania czynności prawnych z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa”.

„Nawet jeśli domniemywać, że osoba czynna w lokalu przedsiębiorcy jest uprawniona do odbioru korespondencji, to jest to domniemanie do obalenia” – powiedział sędzia Krzysztof Pietrzykowski. Sędzia wyjaśnił, że w tej sprawie spółdzielni udało się obalić domniemanie skutecznego doręczenia jej wyroku przez listonosza. W trakcie procesu członkowie zarządu spółdzielni potwierdzili bowiem słowa praktykantki, że nikt nie upoważnił jej do odbioru listów przychodzących do spółdzielni.

„To oznacza, że osoba czynna w lokalu spółdzielni nie jest osobą upoważnioną do odbioru przesyłek, a w takiej sytuacji odwoływanie się do przepisów Kodeksu cywilnego jest nieporozumieniem” – podkreślił sędzia Pietrzykowski.

Na temat Administrator

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*